| Via A. Emo 2 ang. Via Padova 244, 20132 Milano| +39.02.27208934 |

ELEKTRON

1 - 10 of 10


ELEKTRON USB CABLE

€ 17,90
€ 22,00

ELEKTRON OVERHUB

€ 65,00
€ 79,00

New

ELEKTRON ANALOG RYTM MK2

€ 1.499,00
€ 1.669,00

New

ELEKTRON OCTATRACK MK2

€ 1.269,00
€ 1.399,00

ELEKTRON DIGITAKT

€ 669,00
€ 765,00

New

ELEKTRON ANALOG FOUR MK2

€ 1.129,00
€ 1.319,00

ELEKTRON ANALOG HEAT MK2

€ 679,00
€ 759,00

New

ELEKTRON MODEL:SAMPLES

€ 449,00
€ 455,00

New

ELEKTRON DIGITONE KEYS

€ 1.299,00
€ 1.319,00

ELEKTRON DIGITONE

€ 649,00
€ 845,00